Οἱ σπουδαιότεροι ἡγούμενοι τῆς μονῆς.

Ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, μέχρι καί σήμερα, στήν Ἱερά Μονή ἡγουμένευσαν 32 ἱερομόναχοι διάκονοι καί μοναχοί. Οἱ σπουδαιότεροι ἡγούμενοι τῆς μονῆς εἶναι κυρίως αὐτοί πού ἡγουμένευσαν μέχρι καί τά μέσα τοῦ ΙΘ΄ αἰώνα. Μερικοί ἐξ αὐτῶν εἶναι: ὁ κτήτορας τῆς μονῆς ὅσιος Νήφων ὁ Χίος, ὁ δωρητής τῆς μεγάλης ἀκίνητης περιουσίας τῆς μονῆς Γρηγόριος Χατζησταμάτης ὁ Σκιάθιος, ὁ Φλαβιανός Ρίζος ἐξ Ἄρτης στενός φίλος τοῦ Κωνσταντίνου Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, ὁ ἱερομόναχος Βικέντιος, τοῦ ὁποίου μεγάλη ἐπιστολογραφία σώζεται στό ἀρχεῖο τῆς μονῆς, ὁ Ἀλύπιος Δημητριάδης ἀδελφός τοῦ διδασκάλου τοῦ Γένους Ἐπιφανίου Δημητριάδη καί ἡγούμενος κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, στενός φίλος τοῦ στρατηγοῦ Καρατάσου, ὁ Κασσιανός ἐκ τῶν πρώτων συνοδῶν τοῦ ὁσίου Νήφωνος, ὁ μαθητής τοῦ Γρηγορίου Σαράφη στή σχολή τῶν Κυδωνιῶν Γρηγόριος Μήτας ἐκ Σκοπέλου, ὁ ὁποῖος χρημάτισε καί δάσκαλος στή Σκιάθο καί τή Σκόπελο. Ἀπό τούς νεοτέρους χρονολογικά ἡγουμένους θά ξεχωρίσουμε τή μορφή τοῦ Σωφρονίου Κεχαγιόγλου ἀπό τή Ραιδεστό τῆς Θράκης, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε σπουδαῖος

πνευματικός, καί κοιμήθηκε ὀσιακά τό 1936 στή μονή τιμίου Προδρόμου στή Σκόπελο.

Παραθέτουμε ὀνομαστικό – χρονολογικό κατάλογο τῶν ἡγουμένων τῆς ἱερᾶς μονῆς ἀπό ἱδρύσεώς της μέχρι καί σήμερα.

Νήφων, ἱερομόναχος ἐκ Χίου 1794-1809.
Γρηγόριος Χατζησταμάτης, ἱερομόναχος ἐκ Σιάθου 1809-1815.
Φλαβιανός Ρίζος, ἱερομόναχος ἐξ Ἄρτης (Α΄ ἡγουμενία) 1816-1820.
Βικέντιος, ἱερομόναχος 1821.
Ἀλύπιος Δημητριάδης, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου 1822-1829.
Κασσιανός, ἱερομόναχος ἐκ Σάμου 1830.
Φλαβιανός Ρίζος, ἱερομόναχος ἐξ Ἄρτης (Β΄ ἡγουμενία) 1830-1851.

7. Ἀμβρόσιος, ἱερομόναχος ἐκ Πελοποννήσου, 1851-1856.
8. Γρηγόριος Μήτας, ἱερομόναχος ἐκ Σκοπέλου 1857-1859.
9. Θεόφιλος Κουλμεντής, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου 1859-1869.
10. Νεόφυτος Κοιρανίδης, ἱερομόναχος ἐκ Γλώσσης (Α΄ ἡγουμενία) 1869-1870.
11. Μακάριος Φωτιάδης, ἱερομόναχος ἐκ Σάμου 1870.
12. Δαμιανός Τζόρδιας, ἱερομόναχος ἐκ Σκύρου 1870-1871.

Νεόφυτος Κοιρανίδης, ἱερομόναχος ἐκ Γλώσσης (Β΄ ἡγουμενία) 1871-1872.

13.Νικόλαος – Νικηφόρος Πρωτόπαπας- Παπανικολάου, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου, (Α΄ ἡγουμενία) 1872-1873.

Μωϋσῆς Κοκκαλιάδης, ἱερομόναχος ἐξ Ὕδρας 1873.

Νικόλαος – Νικηφόρος Πρωτόπαπας- Παπανικολάου, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου, (Β΄ ἡγουμενία) 1874-1878.

14. Γρηγόριος Σταματίου, ἱερομόναχος ἐκ Σάμου 1878-1880.

15. Ἀντώνιος Τσάκωνας, μοναχός ἐκ Πύργου 1880-1887.

16. Σωφρόνιος Κεχαγιόγλου, μοναχός ἐκ Ραιδεστοῦ (Α΄ ἡγουμενία) 1887-1889.

17. Κύριλλος Φωτίου, μοναχός ἐκ Σάμου 1889.

Σωφρόνιος Κεχαγιόγλου, μοναχός ἐκ Ραιδεστοῦ (Β΄ ἡγουμενία) 1889-1892.

18. Ναθαναήλ Σιδέρης, ἱερομόναχος ἐκ Λεωνιδίου 1892-1893.

19.Ἰωσήφ Καραμουσαλής, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου 1893-1894.

20. Γρηγόριος Ξενοφωντινός, ἱερομόναχος ἐκ Βελίτσης Λαμίας (Ἅ΄ ἡγουμενία) 1894-1896.

21 .Διονύσιος Διαμαντής Πασούλης, ἱερομόναχος ἐκ Γλώσσης 1896-1900.

22. Γρηγόριος Χαραλαμπίδης, ἱερομόναχος ἐξ Αἰγίνης 1900-1903.

Γρηγόριος Ξενοφωντινός, ἱερομόναχος ἐκ Βελίτσης Λαμίας (Β΄ ἡγουμενία) 1903-1907.

23. Διονύσιος Θεολογίτης, μοναχός ἐκ Σπάρτης 1907.

24. Γερμανός Παπάς, ἱερομόναχος ἐκ Πλατάνου Ἁλμυροῦ 1907-1908.

25. Θεόφιλος Μπουσιόπουλος, ἱερομόναχος ἐκ Τρικάλων (Ἅ΄ ἡγουμενία) 1908-1909.

26. Βενέδικτος Παπανικολάου, ἱερομόναχος ἐκ Πλατάνου Ἁλμυροῦ 1909-1911.

27. Ἀμβρόσιος Δήμου, ἱερομόναχος ἐκ Κύμης 1911-1915.

28. Δαμιανός Παρίσης, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου (Α΄ ἡγουμενία) 1915-1916.

Θεόφιλος Μπουσιόπουλος, ἱερομόναχος ἐκ Τρικάλων (Β΄ ἡγουμενία) 1916-1920.

Δαμιανός Παρίσης, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου (Β΄ ἡγουμενία) 1921-1929.

29. Πολύκαρπος Χαδούλιας, μοναχός ἐκ Κύμης 1929-1957.

30. Γεράσιμος Ζούρας, ἱερομόναχος ἐξ Ἀθηνῶν 1957- 1996.

31. Ἄγγελος Λύσσαρης, ἱερομόναχος ἐκ Πελοποννήσου 1998-2010.

32. Ιωσηφ Κατσουρας, ἱερομόναχος ἐκ Σκιάθου 2010.