ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Μιά αξιόλογη συλλογή με αναφορά στους Βαλκανικούς Πολέμους που με ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσε ο κ.Ανδρέας Ποταμιάνος και έχει παραχωρήσει την μοναδική συλλογή του στην ευθύνη της Ιεράς Μονής, μία αξιέπαινη συλλογή που με σπάνια κείμενα και αναφορές καθώς και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό κρατάει ζωντανές τις μνήμες των αγώνων.

ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ

Στο νέο μουσεῖο σκευοφυλάκιο τῆς μονῆς, πού στεγάζεται στην πλήρως ἀνακαινισμένη νότια πτέρυγα φυλάσσονται ὅσα ἀπό τα ἱερά κειμήλια διασώθηκαν….

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μία σπουδαία συλλογή κοσμίζει το μουσείο της μονής μας η συλλογή λαογραφικών αντικειμένων καθώς και ιστορικών κειμηλίων όπως……