Ιερά Κειμήλια

Στό νέο μουσεῖο σκευοφυλάκιο τῆς μονῆς, πού στεγάζεται στήν πλήρως ἀνακαινισμένη νότια πτέρυγα φυλάσσονται ὅσα ἀπό τά ἱερά κειμήλια διασώθηκαν: Ἐπάργυρα ἅγια ποτήρια, δισκάρια, ἀρτοφόρια, λαβίδες, ἀργυροί καί ξύλινοι σταυροί εὐλογίας, ἑξαπτέρυγα, χειροποίητο καί χειρόγραφο Εὐαγγέλιο μέ χρυσό, ἀσήμι καί πολύτιμους λίθους σπάνιας τέχνης τοῦ 1539, ἄλλοτε κτῆμα τοῦ ἡγουμένου τῆς Κουνίστρας ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ἄλλα δυό Εὐαγγέλια μέ στάχωση τοῦ 1785, θυμιατά, μυροδοχεῖα τοῦ 1755, ἐπιτάφιοι, δικηροτρίκηρα, κηροπήγια κ.ἄ.

Μεγάλος ἀριθμός φορητῶν εἰκόνων τοῦ 9ου, 12ου καί 16ου μέχρι καί 19ου αἰῶνος, ὅπως “Ρόδον τό Ἀμάραντον”, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, Παντοκράτωρ, Ἁγία Θεοκτίστη, Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων κ.ἅ

ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Μιά αξιόλογη συλλογή με αναφορά στους Βαλκανικούς Πολέμους που με ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσε ο κ.Ανδρέας Ποταμιάνος….

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ

Μία σπουδαία συλλογή κοσμίζει το μουσείο της μονής μας η συλλογή λαογραφικών αντικειμένων καθώς και ιστορικών κειμηλίων όπως……